Garantie

Toate produsele vândute de Fivo.ro beneficiază de garanția legală de conformitate pentru consumatori pentru 2 ani de zile, așa cum este prevăzuta de legea românească în vigoare.

De asemenea, o parte din produse – în special produsele de folosința îndelungată cu o durată medie de utilizare de peste 5 ani beneficiază în partea Fivo.ro de o extra-garanție comercială în condițiile de mai jos.
Extra-garanția comercială oferită nu aduce atingere drepturilor legale ale consumatorilor, inclusiv celor privind garanția legală de conformitate.
Fivo.ro oferă persoanelor juridice care achiziționează produsele sale o garanție de 1 an zile din momentul cumpărării, fără posibilitate de extra-garanție.

Extra-Garanția comerciala „CARTE SERVICE – 5 ANI”

Produsele noastre de folosința îndelungată cu o durată de utilizare de peste 2 ani beneficiază de extra-garanția comercială de până la 5 ani în condițiile de mai jos:
• Extra-Garanția Comerciala este oferită doar persoanelor fizice
• Extra-Garanția comercială este acordată doar produselor folosite în mod corect de către consumatori, conform scopului specificat și nu se aplica pentru componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării;
• Extra-Garanția comercială este oferită doar produselor care respectă Condițiile de extra-garanție comercială Fivo, disponibile în „Cartea Service 5 ani”

Art.16
Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
Durata medie de utilizare a produselor este de 24 luni

I. PIERDEREA GARANŢIEI
1. Au fost efectuate modificări sau adaptări neprevăzute sau neautorizate de Constructor sau au fost realizate fără respectarea recomandărilor tehnice ale acestuia;

2. Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate, atunci când se solicită o reparaţie în garanţie;

3. Defecţiunea se datorează neglijenţei utilizatorului sau nerespectării recomandărilor din ghidul de utilizare şi întreţinere;

4. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare sau în alte broşuri cu norme de operare editate de către HOME SHOP MIX SRL şi de către cumpărătorul care a luat la cunoştinţă;

5. Constatarea de specialiştii autorizaţi de către firma QUALITY STORE MIX a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere, omitere, neglijenţă sau accident;

6. Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore, persoanelor cu handicap sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare al utilajului;

7. Încredinţarea utilajului spre a fi reparat altor persoane sau firme neautorizate;

8. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu de utilizare, decât cel înscris în prezentul certificat. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare al utilajului, performanţa şi durabilitatea sa;

9. Utilizarea unor accesorii incompatibile cu produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea acestuia;

10. Uzură normală, reglajele periodice şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.

11. Nerespectarea de către compărător / beneficiar a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, intreţinere, manipulare, transport şi depozitare, precum şi a domeniului de utilizare, cuprinse în documentaţia ce însoţeşte produsul la cumpărare (suprasolicitarea, neefectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere, utilizarea în medii necorespunzătoare care nu sunt conforme cu indicaţiile date de producător;

12. Utilizarea produselor în regim de suprasarcină îndelungată sau în alt regim decât cel pentru care a fost conceput (utilizarea produselor hobby în regim profesional), folosirea acestora în afara parametrilor privind planeitatea şi curba de lucru recomandată de producător, funcţionarea motoarelor termice fără a avea asigurat un nivel optim de răcire.

13. Utilizarea unor piese de schimb, lubrefianţi, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator.

14. Aplicarea unor modificări neautorizate de producător / importator:

a) Modificarea, ştergerea sau înlocuirea seriilor produsului;

b) Acţionarea asupra reglajelor fixate de producător;

c) Schimbarea performanţelor produsului;

e) Utilizarea unor cabluri de alimentare secţionate sau înădite;

f) Eliminarea sau neutilizarea sistemelor de protecţie din dotarea produselor.

15. Intervenţia asupra produsului de către persoane sau unităţi service neautorizate de QUALITY STORE MIX.

16. Pierderea sau distrugerea certificatului de garanţie sau a facturii de cumpărare. Nerespectarea acestor condiţii face ca produsul să fie scos din garanţie.
II. Condiţii de acordare a garanţiei
1. Garanţia se acordă în cazul unui defect de material sau viciu de fabricaţie.

2. În perioada de garanţie, produsele care au defect de material sau viciu de fabricaţie vor fi reparate gratuit. Produsele prezentate la unitatea service în perioada de garanţie care necesită reparaţii ce nu ţin de garanţie vor fi reparate corespunzător, iar contravaloarea acestor reparaţii, cât şi operaţiile de întreţinere curentă, urmând a fi achitată de către beneficiar.

3. Dacă producătorul / importatorul nu constată existenta unui defect de material sau viciu de fabricaţie pentru care se angajează răspunderea acestuia, se consideră că este o solicitare nejustificată de acordare a garanţiei, pentru care poate cere cumpărătorului plata manoperei de diagnosticare, conform listei de preţuri existente la unităţile service şi a cheltuielilor de transport;

4. Cumpărătorul are obligaţia de a trimite produsul prin curierat, împreună cu certificatul de garanţie în original şi factura (în copie / original), iar produsul să fie nedemontat.

5. Prelungirea perioadei de garanţie, cu o perioadă egală cu aceea în care produsul a fost oprit în unitatea service, produce efecte doar atunci când piesa defectă lipseşte, momentan, din stoc.

III. Limitarea responsabilităţii
3.1. HOME SHOP MIX SRL îşi declină orice responsabilitate în ceea ce priveşte:
3.1.1. Produsele care sunt trimise prin curier sau alte mijloace de transport (neincluzând maşinile proprii) şi ajung deteriorate la sediul societăţii noastre.
3.1.2. Eventualele daune ale bunurilor sau vătămări ale persoanelor, provenite direct sau indirect, sub formă de consecinţă a nerespectării indicaţiilor din manualul de utilizare, instalare şi întreţinere al produsului.

IV. Condiţii generale
4.1. Produsul/utilajul care face obiectul prezentului certificat de garanţie respectă reglementările referitoare la protecţia muncii şi normele de electrosecuritate în vigoare în România. FIVO.ro atestă îndeplinirea condiţiilor de calitate şi garanţe, în conformitate cu:
4.1.1. Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;
4.1.2. Ordonanţa de guvern 21/1992 privind protecţia consumatorului, actualizată în 27.12.2008;
4.1.3. Legea 296/2004 privind codul consumatorului, republicată în 24.03.2008
4.2. Certificatele de garanţie incomplete, şterse, modificate sau cele care nu au ştampila şi semnătura vânzătorului, nu vor fi luate în considerare pentru eventualele reclamaţii.
Menţionăm că service-ul este gratuit pentru produsele care fac obiectul garanţiei, firma SC O-MAC Padure & Gradina SRL suportând costul reglajelor şi al reparaţiilor în garanţie.
Nerespectarea acestor condiţii face ca produsul să fie scos automat din garanţie.
Prin cumpărarea unui produs de pe site-ul nostru, cumpărătorul confirmă:
Că este informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare al utilajului.
Că s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea produselor.
Că certificatul de garanţie conţine, pe verso, condiţiile de garanţie, reperele care nu fac obiectul garanţiei şi cupoanele pentru intervenţii în cadrul termenului de garanţie.
Că s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.
Că a citit şi este de acord cu prevederile acestui Certificat de Garanţie.

 

Cos Cumparaturi
Sign in

No account yet?

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Magazin
Wishlist
0 items Cos
Contul meu